Projekt "Przejazdy w celach rehabilitacyjnych dla pacjentów oddziałów Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie” - 3 edycja

Nasza Fundacja już po raz trzeci będzie realizować projekt pod nazwą „Przejazdy w celach rehabilitacyjnych dla pacjentów Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie”. Beneficjentami projektu są pacjenci oddziałów psychiatrycznych Szpitala Babińskiego w Krakowie a zadanie z zakresu zdrowia publicznego jest współfinansowane przez Gminę Miejską Kraków. Projekt polega na organizacji wyjazdów w celach rehabilitacji psychiatrycznej grup pacjentów z różnych oddziałów Szpitala wraz z ich opiekunami – terapeutami. Chcemy aby z tej możliwości skorzystali pacjenci 8 oddziałów psychiatrycznych Szpitala. W każdym z nich leczy się 20-75 osób w zależności od specyfiki i profilu oddziału.
Zdarza się, że nawet opłata za bilet stanowi problem dla pacjentów Szpitala, którzy często są w trudnej sytuacji materialnej z powodu swojej choroby. Dzięki projektowi i darmowym biletom na pewno będzie łatwiej takie wyjazdy zorganizować, a są one ważnym czynnikiem wspomagającym proces rehabilitacji i zdrowienia. Wyjazdy rehabilitacyjne dla osób chorujących psychicznie są ważną formą ich aktywizacji i integracji społecznej, dają możliwość ćwiczenia umiejętności społecznych i zmniejszania deficytów spowodowanych chorobą. Zakupiliśmy już 44 bilety na przejazdy grupowe. Można będzie z nich skorzystać do 31 grudnia 2019 r. tj. do dnia zakończenia naszego projektu.
Tak jak w latach poprzednich organizacja wyjazdów i dystrybucja biletów będzie koordynowana przez terapeutkę Oddziału Psychiatrycznego Małopolska-Południe, wolontariuszkę współpracującą z naszą Fundacją. W ramach projektu zostały już zakupione grupowe bilety komunikacji miejskiej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.