Projekt „Przejazdy dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie” – druga edycja

Nasza Fundacja już po raz drugi będzie realizować projekt pod nazwą „Przejazdy dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie”. Beneficjentami projektu są pacjenci oddziałów psychiatrycznych Szpitala Babińskiego w Krakowie a zadanie zlecone i współfinansowane przez Gminę Miejską Kraków, polega na organizacji wyjazdów w celach rehabilitacji psychiatrycznej grup pacjentów z różnych oddziałów Szpitala wraz z opiekunami – terapeutami pracującym w Szpitalu w tych oddziałach.
W projekcie będzie uczestniczyć 8 oddziałów psychiatrycznych Szpitala, w każdym z tych oddziałów leczy się 40 – 50 pacjentów. Zdarza się, że nawet opłata za bilet stanowi problem dla pacjentów Szpitala, którzy często są w trudnej sytuacji materialnej z powodu swojej choroby. Dzięki projektowi i darmowym biletom na pewno będzie łatwiej takie wyjazdy zorganizować, a są one ważnym czynnikiem wspomagającym proces rehabilitacji i zdrowienia.
Tak jak w roku ubiegłym organizacja wyjazdów i dystrybucja biletów będzie koordynowana przez terapeutkę Oddziału Psychiatrycznego Małopolska-Południe, wolontariuszkę współpracującą z naszą Fundacją. W ramach projektu zostały już zakupione grupowe bilety komunikacji miejskiej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.