Podsumowanie projektu „ Praca nad kobiecością - przeciwdziałanie problemom alkoholowym"

Projekt Praca nad kobiecością - przeciwdziałanie problemom alkoholowym realizowany przez naszą Fundację zakończył się 30.11.2017 r. Teraz przyszedł czas na jego podsumowanie. Wśród uczestniczek - kobiet bezdomnych z Przytuliska św. Brata Alberta - została przeprowadzona ewaluacja projektu. Publikujemy jej wyniki przekazane przez koordynatora:
Panie były bardzo zadowolone z przeprowadzonych zajęć terapeutycznych. Zdobyta wiedza i umiejętności w ocenie większości Pań są w dużym stopniu przydatne w życiu codziennym. Wysoko oceniono także prowadzących zajęcia terapeutyczne – ich znajomość zagadnień, umiejętności dydaktyczne, atrakcyjność przekazu.
Najbardziej przydatne okazały się zajęcia dotyczące tematów: poznawania siebie - „wydobywania informacji o cechach naszej osobowości z ukrytych zdarzeń z przeszłości bądź identyfikacji z postaciami wokół nas lub z przeszłości”, przemocy fizycznej i psychicznej, „walki z chorobą i przeszłością”, wyrażania uczuć, asertywności, sposobów dbania o siebie, wzajemnej pomocy i dzielenia się swoimi doświadczeniami. Sprawdziła się też forma prowadzonych zajęć – interaktywne warsztaty. Dzięki relacji z terapeutą Panie uczyły się zwracać uwagę na „wiele spraw, które do tej pory wydawały się nieważne a były tak przydatne”. Zajęcia terapeutyczne które zdaniem Pań wymagałyby pogłębienia to zagadnienia przemocy psychicznej, przemocy w rodzinie, asertywności.
Zmiany jakie można było zaobserwować w związku z przeprowadzonymi zajęciami to na pewno więcej sympatii i zrozumienia i szacunku dla współmieszkanek, większa tolerancja, poprawa kontaktów między mieszkankami oraz lepsza komunikacja, większa chęć i wola walki o siebie, dostrzeżenie problemów innych ludzi, umiejętność wyciszenia.
Na koniec kilka wypowiedzi, które wydają się ważne: „Dotarło do mnie, że można być całkiem innym człowiekiem, zwłaszcza po terapii.”, „Podejmuję (staram się) decyzje wolne od emocji. Głównym ich celem jest analizowanie różnych scenariuszy poprzez dokonywanie przeglądu zysków i strat.”, „Tak jak koleżanki, tak ja też, nauczyłyśmy się wiele spraw rozwiązywać, niektóre w formie żartu. Patrzymy na życie bardziej pogodnie i doceniamy siebie a to ważne.”, „Moje postępowanie się zmieniło Jestem bardziej spokojna, zaczęłam ufać ludziom.”. Praca nad kobiecością pomogła w zmianie myślenia o sobie „dużo chciałabym zmienić w swoim wyglądzie i w swojej psychice i będę oto dbała i wymagała od siebie”. Zdaniem Pań program powinien być kontynuowany„ Coraz rzadziej myślimy o tym, że nie chce nam się żyć. Łatwiej leczymy swoją depresję. Częściej myślimy o przyszłości, a tym samym odsuwamy myśli o alkoholu.”

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w okresie od 29.08.2017 do 30.11.2017 r.