Projekt "Bezpłatne przejazdy rehabilitacyjne dla pacjentów oddziałów psychiatrycznych"

Pomoc materialna
bilety

Trwa projekt realizowany przez naszą Fundację dzięki finansowemu wsparciu Gminy Miejskiej Kraków. Beneficjentami projektu są pacjenci oddziałów psychiatrycznych Szpitala Babińskiego w Krakowie. Zadanie polega na organizacji wyjazdów w celach rehabilitacji psychiatrycznej grup pacjentów wraz z opiekunem – terapeutą pracującym w Szpitalu. W projekcie będzie uczestniczyć 8 oddziałów psychiatrycznych Szpitala, w każdym z tych oddziałów leczy się 40 – 50 pacjentów. Organizacja wyjazdów będzie koordynowana przez jedną z terapeutek z Oddziału Psychiatrycznego Małopolska-Południe - wolontariuszkę współpracującą z Fundacją Deca. W ramach projektu zostały już zakupione grupowe bilety komunikacji miejskiej - zdarza się, że nawet opłata za bilet stanowi problem dla pacjentów Szpitala, którzy często są w trudnej sytuacji materialnej z powodu swojej choroby. Dzięki projektowi i darmowym biletom na pewno będzie łatwiej takie wyjazdy zorganizować, a są one ważnym czynnikiem wspomagającym proces rehabilitacji i zdrowienia.

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.