Podsumowanie projektu "Program pomocy dla kobiet bezdomnych - Praca nad kobiecością - przeciwdziałanie problemom alkoholowym"

Zakończyły się zajęcia terapeutyczne w Przytulisku Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet w Krakowie. Wśród Pań uczestniczących w projekcie została przeprowadzona ewaluacja. Oto jej wyniki przekazane przez koordynatora projektu:
Ogólne wrażenie Pań z uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych to duże zadowolenie i bardzo wysokie oceny dla osób prowadzących zajęcia terapeutyczne. Zdobyta wiedza i umiejętności w ocenie większości Pań były w dużym stopniu przydatne w życiu codziennym. Jako najbardziej przydatne wskazano tematy dotyczące: pobytu - zamieszkania, picia alkoholu (głód alkoholowy i sposoby radzenia sobie z nim, picie i życie osobiste, stosunki z rodziną), zawalczenia o siebie i swoje życie, kobiecości, odkrywania nieuświadomionych potrzeb i tęsknot, własnej wartości i indywidualności, wartości pracy w grupie, tworzenia prawidłowych relacji międzyludzkich. Według niektórych uczestniczek wszystkie tematy były interesujące. Najważniejsze dla nich było to, że mogły wyrażać swoje uczucia i dzielić się problemami w grupie. Zmiany jakie Panie zauważyły u siebie i innych w związku z przeprowadzonymi zajęciami to: zwiększona aktywność, zaangażowanie w zajęcia, korzystanie z możliwości wypowiedzenia się a także z wypowiedzi innych, lepsze kontrolowanie siebie i większa uprzejmość, docenienie siebie i innych, wyciszenie, otwartość na innych i do innych, bycie milszą; lepszą, bardziej opanowaną, zmiana podejścia do swojej sytuacji życiowej, współpraca, większa wrażliwość i wyrozumiałość wobec innych, bliższe relacje z mieszkankami, wzrost sympatii i zaufania, poprawa relacji w Przytulisku. Jedna z Pań stwierdziła- „To terapia na życie” inna Pani ujawniła, że „Wiem z naszych rozmów, że chętnie czekamy na te zajęcia”. Inne uwagi ze strony Pań dotyczące projektu: zajęcia bardzo ciekawe, pogłębiające wiedzę o alkoholu i skutkach picia, potrzebne i pomocne- „takie zajęcia na co dzień”. Zdanie na koniec jednej z uczestniczek „Pani która prowadzi te spotkania bardzo nam pomagała, naprowadzała nas na to co dla nas korzystne. Przekazywała to bardzo zrozumiale dla każdej z nas”.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w okresie od 29.08.2016 do 30.11.2016 r.