Kończy się projekt „Praca nad kobiecością”

30 listopada 2016 r. kończy się projekt naszej Fundacji „Praca nad kobiecością”. Projekt był adresowany od kobiet bezdomnych mieszkających obecnie w Przytulisku Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet przy ul. Malborskiej w Krakowie. Zajęcia z beneficjentkami prowadzili terapeuci z Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia ze Szpitala Babińskiego. Ich celem była pomoc w wyjściu z bezdomności, wsparcie w realizowaniu się w różnych rolach życiowych oraz nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem i negatywnymi emocjami poprzez m.in. wzmocnienie poczucia własnej wartości i skuteczności.
Przebywające w przytulisku kobiety często mają problem z alkoholem, często też są ofiarami przemocy. Dlatego też praca prowadzona była w trzech grupach: dla kobiet uzależnionych, dla kobiet współuzależnionych oraz dla ofiar przemocy. Trzy miesiące to oczywiście zbyt krótki czas by oczekiwać trwałych zmian, ale z pewnością został zrobiony dobry początek. Prowadzone zajęcia dały wielkie wsparcie zarówno beneficjentkom jak i Siostrom Albertynkom, które prowadzą Przytulisko. Niebawem opracowane zostanie podsumowanie projektu, a tymczasem mamy już pierwsze wrażenia beneficjentek. W czasie jednych z ostatnich zajęć panie wypowiadały się na temat: kim byłam, kim się czułam w przeszłości, kim jestem, kim się czuje teraz i kim chcę być i czuć się w przyszłości. Oto kilka ich refleksji:
„Pobyt w Przytulisku jest dla mnie jedynym ratunkiem i błogosławieństwem na tę chwilę”,
„Chciałabym odzyskać władzę nad swoim czasem i życiem”,
„Chciałabym mieć swój kąt – mały, ciepły i spokojny”,
„Moje wymagania mocno skorygowałam i obecnie niewiele potrzeba mi do tzw. szczęścia”,
„Cały czas poznaję siebie i dzięki pomocy Sióstr Albertynek, terapeutów i nowych przyjaciół stopniowo i powoli odnajduję sens swojego życia”, „Teraz przede wszystkim czuję, że jestem. Wraca powoli poczucie własnej wartości”,
„Mam marzenia, ale jeszcze boję się o nich mówić i pisać”.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w okresie od 29.08.2016 do 30.11.2016 r.