Projekt "Praca nad kobiecością" ruszył!

Jak już informowaliśmy nasza Fundacja wzięła udział w konkursie Województwa Małopolskiego w dziedzinie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom i otrzymała dotację na realizację projektu "Praca nad kobiecością". Projekt jest realizowany przez terapeutów Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia działającego w Szpitalu Babińskiego w Przytulisku Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet przy ul. Malborskiej w Krakowie w ramach współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim.
Bezdomność z uwagi na skalę zjawiska, jego przyczyny oraz skutki jest jednym z trudniejszych problemów społecznych. Przyczyną tego zjawiska są przede wszystkim: zubożenie, bezrobocie, eksmisje, zaburzenia psychiczne. Z kolei skutkiem tego są zachowania patologiczne, uzależnienia, przemoc, osłabienie więzi rodzinnych i społecznych, co często doprowadza do bezdomności i skrajnego ubóstwa. Na terenie Krakowa i województwa małopolskiego jest bardzo duża liczba osób bezdomnych, w tym także osoby z odległych zakątków Polski, a nawet zza granicy.
Bezdomne kobiety przebywające w Przytulisku mają od 23 do 75 lat. Ich bezdomność związana jest często ze skompilowaną sytuacją rodzinną. Znajdują się one w stanie przejściowej lub trwałej separacji, a część z nich jest samotna. Większość kobiet, które przebywają w przytulisku ma dzieci. Część kobiet pochodzi z rodzin o niskich dochodach, utrzymują się z zasiłków, środków otrzymywanych w placówkach, rzadziej z pracy zawodowej, a w przypadku starszych kobiet jest to emerytura lub renta. Ich sytuacja rodzinna jest najczęściej prawnie nieuregulowana. Wykazują one niski poziom zaradności życiowej, są samotne i pozbawione pomocy rodziny. Nie są odpowiednio przygotowane do pełnienia roli żony, matki czy pracownika, nie potrafią przejąć odpowiedzialności za siebie, w konsekwencji uzależniają się od innych osób finansowo, sięgają po używki, doświadczają przemocy. To wszystko często kończy się bezdomnością.
Bezdomnym pomóc jest bardzo trudno, także z tego powodu, że mało jest programów terapeutycznych dostosowanych dla tej grupy beneficjentów. Projekt pomocy dla kobiet bezdomnych uzależnionych, współuzależnionych z doświadczeniem przemocy i zaburzeniami psychicznymi, który prowadzić będzie nasza Fundacja, wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu na tego typu programy realizowane w miejscu przebywania bezdomnych.

Projekt "Praca nad kobiecością" jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.