Projekt "Praca nad kobiecością"

kobieta

Dzielimy się radosną informacją: Fundacja wzięła udział w konkursie Województwa Małopolskiego w dziedzinie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom i otrzymała dotację na realizację projektu "Praca nad kobiecością". Projekt będzie realizowany w Przytulisku Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet przy ul. Malborskiej w Krakowie. Będziemy współpracować ze Zgromadzeniem Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim i terapeutami z Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia działającego w Szpitalu Babińskiego.
Adresatkami projektu będą kobiety bezdomne, skrajnie ubogie, znajdujące się w sytuacji kryzysowej, z problemami uzależnienia lub współuzależnienia. Będzie także stworzona grupa dla ofiar przemocy. Praca z beneficjentkami projektu będzie polegała na terapii grupowej, której celem jest pomoc w wyjściu z bezdomności i realizowaniu się w poszczególnych rolach życiowych. Panie będą pracowały m.in. nad radzeniem sobie ze stresem i negatywnymi emocjami oraz wzmocnieniem poczucia własnej wartości i skuteczności. Będziemy informować o przebiegu projektu i mamy nadzieję, że pomoże zainteresowanym paniom.

Projekt będzie realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.