XVII Tydzień Osób Niepełnosprawnych - XVII Mityng Lekkoatletyczny Szpitala Babińskiego. Zapraszamy wolontariuszy!

mityng

Miło nam poinformować, że nasza Fundacja już po raz drugi otrzymała od Gminy Miejskiej Kraków dofinansowanie na realizację zadania publicznego pod tytułem „XVII Mityng Lekkoatletyczny Szpitala Babińskiego”. Cieszymy się, że kolejny raz nasz Mityng będzie się odbywać w ramach Tygodnia Osób Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z wzajemnością”. W tym roku imprezę zaplanowaliśmy na dzień 1 czerwca: w godzinach od 9 do 13 na boisku przy Szpitalu Babińskiego odbędą się zawody sportowe, a następnie od godz. 14.30 w budynku Teatru zabawa taneczna z muzyką na żywo.
Mityng Lekkoatletyczny jest imprezą, która pokazuje sport jako formę terapii, rehabilitacji i integracji stanowiący ważny element w powrocie do zdrowia. Jego uczestnikami będą pacjenci Szpitala Babińskiego oraz osoby zgłoszone przez Domy Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej i Środowiskowe Domy Samopomocy zajmujące się osobami niepełnosprawnymi z powodu choroby psychicznej. Przewidujemy jak zwykle dużą liczbę uczestników i wspaniałą zabawę. Placówki zainteresowane udziałem w imprezie prosimy o zgłoszenia do 20 maja (decyduje kolejność zgłoszeń, kontakt poniżej).
Poszukujemy wolontariuszy!
W związku z organizacją XVII Mityngu Lekkoatletycznego Szpitala Babińskiego zapraszamy osoby chętne do pomocy w przeprowadzeniu zawodów. Poszukujemy wolontariuszy zainteresowanych sportem osób niepełnosprawnych, chętnych do pomocy przy sędziowaniu konkurencji lekkoatletycznych i przeprowadzeniu całości imprezy. Gwarantujemy dobrą zabawę, napoje i poczęstunek. Zgłoszenia przyjmujemy do 25 maja pod adresem mailowym wzarow@wp.pl a wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel 12 65 24 336 (w godzinach 7.30 – 10.00)
Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.
www.krakow.pl, www.ngo.krakow.pl