Poszukujemy wolontariuszy na Mityng Lekkoatletyczny

W związku z organizacją imprezy „XVI Tydzień Osób Niepełnosprawnych - XVI Mityng Lekkoatletyczny Szpitala Babińskiego”, która odbędzie się 3.06.2015 r. w Krakowie przy ul. Babińskiego 29, zapraszamy do pomocy w przeprowadzeniu tych zawodów.
Impreza odbędzie się w godzinach 7:30 – 13:00 na stadionie przyszpitalnym. Poszukujemy wolontariuszy zainteresowanych sportem osób niepełnosprawnych, chętnych do pomocy przy sędziowaniu konkurencji lekkoatletycznych i przeprowadzeniu całości imprezy. Gwarantujemy dobrą zabawę, napoje i poczęstunek. Zgłoszenia przyjmujemy do 22 maja pod adresem mailowym wzarow@wp.pl a wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel 12 65 24 336 (w godzinach 7.30 – 10.00).
Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków. www.krakow.pl, www.ngo.krakow.pl