Mieszkania chronione 2015-2017

Mieszkanie chronione
domki

Miło nam jest poinformować, że Fundacja Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca już po raz kolejny otrzymała dotację na prowadzenie dwóch mieszkań chronionych znajdujących się przy ul. Babińskiego 29 w Krakowie. Projekt będzie realizowany w okresie od 1.01.2015 do 31.12.2017r. Od stycznia 2015r. będziemy mieć 7 podopiecznych (mieszkanie dla 4 osób i mieszkanie dla 3 osób).
Mieszkania chronione są integralną częścią programu rehabilitacyjnego osób chorujących psychicznie. Stanowią ogniwo pośrednie między programem rehabilitacyjnym a reintegracją ze środowiskiem. Są przeznaczone do osób, które chcą podjąć próbę samodzielności. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów przebywające w nim osoby chorujące psychicznie do samodzielnego życia w środowisku. Więcej http://fundacjadeca.org/projekty/mieszkania-chronione.
Projekt jest finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.
www.krakow.pl, www.ngo.krakow.pl.