Artykuł o Fundacji

Okładka es.O.es

Zachęcamy do przeczytania artykułu o Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca, który został opublikowany w kwartalniku es.O.es. Bezpłatny kwartalnik wydawany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie http://www.rops.krakow.pl/publikacje/kwartalnik-es-O-es/esoes-173.html (strony 24-25). Cały numer 1/2014 jest poświęcony tematyce zdrowia psychicznego.