Podsumowanie akcji świątecznej

Pomoc materialna
paczka

W tym roku udało się przekazać paczki dla pacjentów przebywających w czasie Świąt Bożego Narodzenia w 16 oddziałach Szpitala Babińskiego w Krakowie. Fundacja przekazała również 4 paczki indywidualne dla najbiedniejszych i najbardziej potrzebujących pacjentów Zespołu Leczenia Środowiskowego oraz 6 paczek dla podopiecznych Fundacji z obu mieszkań chronionych. Akcja miała na celu wsparcie osób chorujących psychicznie, którzy w okresie Bożego Narodzenia nie mogli liczyć na pomoc i odwiedziny bliskich.
Dziękujemy za wszystkie darowizny na ten cel!