Podaruj Świąteczną Paczkę!

Paczka świąteczna

Jak co roku Fundacja Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca organizuje akcję przekazania paczek świątecznych dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie, którzy w okresie Bożego Narodzenia nie mogą liczyć na pomoc i odwiedziny bliskich osób.

W imieniu Zarządu Fundacji, zwracamy się więc z prośbą o wsparcie naszej akcji poprzez przekazanie dokonywanie wpłat bezpośrednio na konto Fundacji z dopiskiem „darowizna – akcja paczki świąteczne” - nr rachunku bankowego:

Bank PEKAO S.A. o/Kraków 22 1240 4432 1111 0000 4736 1119

Będziemy wdzięczni za każdy gest dobrej woli. Zapewniamy Państwa, że pomoc zostanie spożytkowana z korzyścią dla naszych pacjentów.