Rodzina w opresji

Koniec roku 2008 jest zarazem końcem projektu psychoedukacji rodzin realizowanego przez Fundację im. T. Deca. Celem projektu była psychoedukacja rodzin osób chorujących psychicznie przeprowadzona w formie cyklu 13 dwugodzinnych spotkań z 10 rodzinami przez okres 4 miesięcy.

Podczas spotkań rodziny zostały zapoznane z problematyką choroby psychicznej, sposobami radzenia sobie i życiem z chorobą. W wyniku realizacji projektu został również opracowany artykuł naukowy , zaś efekty zostały zaprezentowane podczas konferencji naukowej w formie seminarium poświeconego roli rodziny w procesie leczenia.