Paczki dla pacjentów - prośba o pomoc

Pomoc materialna

Jak co roku Fundacja Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca organizuje akcję przekazania paczek świątecznych dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie, którzy w okresie Bożego Narodzenia nie mogą liczyć na pomoc i odwiedziny bliskich osób.

Fundacja Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca została powołana przez Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie w 2002r., aby nieść wsparcie osobom po przebytych kryzysach psychicznych. Fundacja od lat stara się pomagać osobom potrzebującym poprzez pomoc finansową i rzeczową, rehabilitację leczniczą, zawodową i społeczną - w celu osiągnięcia przez te osoby jak największej samodzielności. Fundacja od 2010r. posiada status organizacji pożytku publicznego.

W imieniu Zarządu Fundacji, zwracamy się więc z prośbą o wsparcie naszej akcji poprzez przekazanie darowizny pieniężnej bądź rzeczowej – tj. przedmiotów, które będą stanowić zawartość paczek. W roku bieżącym planujemy przygotować ok. 100 paczek dla najbardziej potrzebujących pacjentów Szpitala Babińskiego w Krakowie. Wszystkich, którzy zechcą wesprzeć akcję paczek świątecznych prosimy o:

- kontakt z Panią Katarzyną Wrona (tel.:012 65-24-397, email: katarzyna.wrona@babinski.pl) lub Panem Robertem Szaraniec, (tel. 65-24-427, e-mail: robert.szaraniec@babinski.pl), albo

- dokonywanie wpłat bezpośrednio na konto Fundacji z dopiskiem „darowizna – akcja paczki świąteczne dla pacjentów Szpitala Babińskiego” - nr rachunku bankowego:

Bank PEKAO S.A. o/Kraków 22 1240 4432 1111 0000 4736 1119

Będziemy wdzięczni za każdy gest dobrej woli. Zapewniamy Państwa, że pomoc zostanie spożytkowana z korzyścią dla naszych pacjentów.